ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กุมภาพันธ์ 2567 15:42:115
2 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 กุมภาพันธ์ 2567 11:24:5315
3 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 มกราคม 2567 10:52:0910
4 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 มกราคม 2567 14:27:1013
5 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2566 08:55:5417
6 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2566 08:46:3915
7 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 พฤศจิกายน 2566 13:47:2920
8 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 พฤศจิกายน 2566 15:14:5624
9 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566_030050007620 ตุลาคม 2566 15:43:5136
10 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566_030050002520 ตุลาคม 2566 15:43:3123
11 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 ตุลาคม 2566 11:58:3232
12 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 ตุลาคม 2566 11:58:0521
13 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2566 10:34:4228
14 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กันยายน 2566 16:12:2142
15 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)8 สิงหาคม 2566 11:44:4838
16 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 สิงหาคม 2566 11:28:4636
17 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2566 15:34:5839
18 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กรกฎาคม 2566 15:24:5036
19 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2566 15:32:3035
20 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มิถุนายน 2566 13:37:4535
21 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 พฤษภาคม 2566 15:23:2439
22 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 พฤษภาคม 2566 15:18:2141
23 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)10 เมษายน 2566 09:07:2533
24 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)10 เมษายน 2566 09:06:5142
25 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 มีนาคม 2566 16:23:2451
26 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 มีนาคม 2566 16:22:5339
27 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กุมภาพันธ์ 2566 11:55:5342
28 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2566 11:16:1642
29 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)5 มกราคม 2566 09:46:2744
30 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 มกราคม 2566 09:45:5844
31 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2565 11:17:1152
32 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 ธันวาคม 2565 15:02:4746
33 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2565 15:53:2552
34 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2565 14:42:3747
35 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)17 ตุลาคม 2565 16:41:2857
36 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:38:3563
37 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:37:5752
38 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2565 09:03:1250
39 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2565 14:56:5153
40 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กันยายน 2565 10:15:2447
41 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 สิงหาคม 2565 11:38:1947
42 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 สิงหาคม 2565 15:17:1559
43 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 กรกฎาคม 2565 10:19:1858
44 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2565 16:56:2856
45 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 มิถุนายน 2565 10:50:0061
46 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2565 15:45:5563
47 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)9 พฤษภาคม 2565 14:20:4766
48 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 พฤษภาคม 2565 14:04:1274
49 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)11 เมษายน 2565 09:18:2067
50 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)11 เมษายน 2565 09:17:4868
51 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 มีนาคม 2565 11:04:4371
52 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.) 3 มีนาคม 2565 15:20:0169
53 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กุมภาพันธ์ 2565 12:04:5066
54 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2565 11:32:5265
55 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มกราคม 2565 14:18:1570
56 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มกราคม 2565 11:30:3266
57 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2564 13:05:0468
58 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 ธันวาคม 2564 13:14:1471
59 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2564 09:04:3375
60 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2564 15:31:4075
61 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:50:3478
62 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:48:5678
63 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:40:09127
64 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:56109
65 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:42102
66 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:2593
67 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:08103
68 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:51104
69 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:37104
70 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:22104
71 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:0179
72 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:4579
73 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:2378
74 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:1085
75 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:36:5682
76 งวด 10 ประจำปี 256311 สิงหาคม 2563 12:20:30134
77 งวด 9 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:39:34139
78 งวด 8 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:38:49146
79 งวด 7 ประจำปี 25638 พฤษภาคม 2563 12:22:39146
80 งวด 6 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:03:35155
81 งวด 5 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:02:56151
82 งวด 4 ประจำปี 25636 กุมภาพันธ์ 2563 10:22:54162
83 งวด 3 ประจำปี 256314 มกราคม 2563 10:49:43138
84 งวด 2 ประจำปี 25639 ธันวาคม 2562 16:10:49168
85 งวด 1 ประจำปี 256315 พฤศจิกายน 2562 10:43:27147
86 งวด 12 ประจำปี 256215 พฤศจิกายน 2562 10:42:41157
87 งวด 11 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:08172
88 งวด 10 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:03157
89 งวด 9 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:59160
90 งวด 8 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:53181
91 งวด 7 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:47164
92 งวด 6 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:42166
93 งวด 5 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:02170
94 งวด 4 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:55179
95 งวด 3 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:49184
96 งวด 2 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:16170
97 งวด 1 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:06162
ผลลัพท์ทั้งหมด 97 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ