ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2566 10:34:422
2 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กันยายน 2566 16:12:215
3 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)8 สิงหาคม 2566 11:44:487
4 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 สิงหาคม 2566 11:28:468
5 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2566 15:34:5814
6 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กรกฎาคม 2566 15:24:5013
7 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2566 15:32:306
8 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มิถุนายน 2566 13:37:458
9 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 พฤษภาคม 2566 15:23:2410
10 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 พฤษภาคม 2566 15:18:2112
11 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)10 เมษายน 2566 09:07:2511
12 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)10 เมษายน 2566 09:06:5113
13 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 มีนาคม 2566 16:23:2419
14 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 มีนาคม 2566 16:22:5313
15 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กุมภาพันธ์ 2566 11:55:5316
16 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2566 11:16:1614
17 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)5 มกราคม 2566 09:46:2716
18 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 มกราคม 2566 09:45:5816
19 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2565 11:17:1124
20 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 ธันวาคม 2565 15:02:4721
21 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2565 15:53:2518
22 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2565 14:42:3722
23 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)17 ตุลาคม 2565 16:41:2832
24 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:38:3535
25 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:37:5730
26 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2565 09:03:1226
27 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2565 14:56:5126
28 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กันยายน 2565 10:15:2423
29 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 สิงหาคม 2565 11:38:1923
30 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 สิงหาคม 2565 15:17:1530
31 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 กรกฎาคม 2565 10:19:1830
32 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2565 16:56:2831
33 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 มิถุนายน 2565 10:50:0033
34 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2565 15:45:5536
35 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)9 พฤษภาคม 2565 14:20:4742
36 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 พฤษภาคม 2565 14:04:1248
37 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)11 เมษายน 2565 09:18:2040
38 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)11 เมษายน 2565 09:17:4839
39 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 มีนาคม 2565 11:04:4346
40 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.) 3 มีนาคม 2565 15:20:0144
41 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กุมภาพันธ์ 2565 12:04:5039
42 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2565 11:32:5240
43 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มกราคม 2565 14:18:1541
44 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มกราคม 2565 11:30:3240
45 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2564 13:05:0442
46 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 ธันวาคม 2564 13:14:1445
47 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2564 09:04:3344
48 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2564 15:31:4050
49 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:50:3453
50 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:48:5651
51 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:40:0988
52 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:5677
53 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:4269
54 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:2566
55 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:0876
56 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:5171
57 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:3775
58 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:2270
59 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:0150
60 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:4549
61 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:2350
62 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:1056
63 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:36:5653
64 งวด 10 ประจำปี 256311 สิงหาคม 2563 12:20:30104
65 งวด 9 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:39:34113
66 งวด 8 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:38:49118
67 งวด 7 ประจำปี 25638 พฤษภาคม 2563 12:22:39113
68 งวด 6 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:03:35124
69 งวด 5 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:02:56119
70 งวด 4 ประจำปี 25636 กุมภาพันธ์ 2563 10:22:54131
71 งวด 3 ประจำปี 256314 มกราคม 2563 10:49:43110
72 งวด 2 ประจำปี 25639 ธันวาคม 2562 16:10:49135
73 งวด 1 ประจำปี 256315 พฤศจิกายน 2562 10:43:27118
74 งวด 12 ประจำปี 256215 พฤศจิกายน 2562 10:42:41123
75 งวด 11 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:08137
76 งวด 10 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:03128
77 งวด 9 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:59128
78 งวด 8 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:53149
79 งวด 7 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:47131
80 งวด 6 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:42137
81 งวด 5 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:02137
82 งวด 4 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:55152
83 งวด 3 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:49153
84 งวด 2 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:16143
85 งวด 1 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:06135
ผลลัพท์ทั้งหมด 85 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ