ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 พฤษภาคม 2567 11:50:114
2 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 พฤษภาคม 2567 11:49:204
3 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 เมษายน 2567 14:23:3517
4 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 เมษายน 2567 14:23:0921
5 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)5 มีนาคม 2567 12:10:3933
6 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 มีนาคม 2567 13:24:0822
7 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กุมภาพันธ์ 2567 15:42:1127
8 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 กุมภาพันธ์ 2567 11:24:5333
9 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 มกราคม 2567 10:52:0931
10 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 มกราคม 2567 14:27:1030
11 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2566 08:55:5436
12 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2566 08:46:3930
13 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 พฤศจิกายน 2566 13:47:2936
14 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 พฤศจิกายน 2566 15:14:5642
15 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566_030050007620 ตุลาคม 2566 15:43:5156
16 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566_030050002520 ตุลาคม 2566 15:43:3142
17 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 ตุลาคม 2566 11:58:3252
18 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 ตุลาคม 2566 11:58:0537
19 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2566 10:34:4247
20 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กันยายน 2566 16:12:2158
21 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)8 สิงหาคม 2566 11:44:4855
22 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 สิงหาคม 2566 11:28:4654
23 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2566 15:34:5855
24 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กรกฎาคม 2566 15:24:5056
25 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2566 15:32:3053
26 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มิถุนายน 2566 13:37:4553
27 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)3 พฤษภาคม 2566 15:23:2457
28 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 พฤษภาคม 2566 15:18:2157
29 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)10 เมษายน 2566 09:07:2553
30 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)10 เมษายน 2566 09:06:5158
31 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 มีนาคม 2566 16:23:2467
32 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 มีนาคม 2566 16:22:5358
33 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กุมภาพันธ์ 2566 11:55:5361
34 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2566 11:16:1660
35 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)5 มกราคม 2566 09:46:2762
36 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 มกราคม 2566 09:45:5864
37 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2565 11:17:1170
38 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 ธันวาคม 2565 15:02:4764
39 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2565 15:53:2569
40 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2565 14:42:3764
41 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)17 ตุลาคม 2565 16:41:2878
42 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:38:3582
43 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:37:5769
44 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2565 09:03:1268
45 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2565 14:56:5169
46 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กันยายน 2565 10:15:2468
47 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 สิงหาคม 2565 11:38:1966
48 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 สิงหาคม 2565 15:17:1576
49 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 กรกฎาคม 2565 10:19:1878
50 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2565 16:56:2876
51 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 มิถุนายน 2565 10:50:0079
52 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2565 15:45:5582
53 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)9 พฤษภาคม 2565 14:20:4784
54 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 พฤษภาคม 2565 14:04:1291
55 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)11 เมษายน 2565 09:18:2086
56 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)11 เมษายน 2565 09:17:4885
57 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 มีนาคม 2565 11:04:4392
58 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.) 3 มีนาคม 2565 15:20:0188
59 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กุมภาพันธ์ 2565 12:04:5085
60 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2565 11:32:5286
61 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มกราคม 2565 14:18:1589
62 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มกราคม 2565 11:30:3284
63 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2564 13:05:0485
64 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 ธันวาคม 2564 13:14:1491
65 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2564 09:04:3392
66 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2564 15:31:4093
67 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:50:3496
68 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:48:5695
69 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:40:09144
70 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:56128
71 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:42123
72 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:25112
73 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:08121
74 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:51125
75 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:37124
76 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:22123
77 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:0197
78 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:4599
79 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:2396
80 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:10104
81 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:36:56102
82 งวด 10 ประจำปี 256311 สิงหาคม 2563 12:20:30154
83 งวด 9 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:39:34157
84 งวด 8 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:38:49162
85 งวด 7 ประจำปี 25638 พฤษภาคม 2563 12:22:39162
86 งวด 6 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:03:35175
87 งวด 5 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:02:56170
88 งวด 4 ประจำปี 25636 กุมภาพันธ์ 2563 10:22:54181
89 งวด 3 ประจำปี 256314 มกราคม 2563 10:49:43156
90 งวด 2 ประจำปี 25639 ธันวาคม 2562 16:10:49189
91 งวด 1 ประจำปี 256315 พฤศจิกายน 2562 10:43:27168
92 งวด 12 ประจำปี 256215 พฤศจิกายน 2562 10:42:41177
93 งวด 11 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:08193
94 งวด 10 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:03176
95 งวด 9 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:59180
96 งวด 8 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:53201
97 งวด 7 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:47187
98 งวด 6 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:42184
99 งวด 5 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:02190
100 งวด 4 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:55199
ผลลัพท์ทั้งหมด 103 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ