ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่าย

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)2 มีนาคม 2566 16:23:248
2 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 มีนาคม 2566 16:22:533
3 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กุมภาพันธ์ 2566 11:55:534
4 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2566 11:16:162
5 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)5 มกราคม 2566 09:46:274
6 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 มกราคม 2566 09:45:583
7 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 ธันวาคม 2565 11:17:1110
8 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 ธันวาคม 2565 15:02:479
9 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2565 15:53:257
10 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2565 14:42:378
11 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)17 ตุลาคม 2565 16:41:2813
12 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:38:3513
13 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)17 ตุลาคม 2565 11:37:5711
14 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2565 09:03:1211
15 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 กันยายน 2565 14:56:518
16 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 กันยายน 2565 10:15:247
17 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 สิงหาคม 2565 11:38:1912
18 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 สิงหาคม 2565 15:17:1511
19 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)5 กรกฎาคม 2565 10:19:1814
20 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)4 กรกฎาคม 2565 16:56:2818
21 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 มิถุนายน 2565 10:50:0021
22 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มิถุนายน 2565 15:45:5525
23 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)9 พฤษภาคม 2565 14:20:4730
24 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 พฤษภาคม 2565 14:04:1232
25 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)11 เมษายน 2565 09:18:2028
26 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)11 เมษายน 2565 09:17:4824
27 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)8 มีนาคม 2565 11:04:4328
28 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.) 3 มีนาคม 2565 15:20:0134
29 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 กุมภาพันธ์ 2565 12:04:5028
30 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 กุมภาพันธ์ 2565 11:32:5228
31 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)6 มกราคม 2565 14:18:1529
32 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)6 มกราคม 2565 11:30:3228
33 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)7 ธันวาคม 2564 13:05:0433
34 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)3 ธันวาคม 2564 13:14:1434
35 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)4 พฤศจิกายน 2564 09:04:3334
36 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)2 พฤศจิกายน 2564 15:31:4038
37 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:50:3443
38 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)12 ตุลาคม 2564 16:48:5643
39 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:40:0979
40 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:5667
41 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:4256
42 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:2554
43 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:39:0859
44 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:5157
45 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:3762
46 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:2256
47 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:38:0140
48 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:4539
49 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:2340
50 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:37:1045
51 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)12 ตุลาคม 2564 16:36:5642
52 งวด 10 ประจำปี 256311 สิงหาคม 2563 12:20:3092
53 งวด 9 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:39:3498
54 งวด 8 ประจำปี 25639 กรกฎาคม 2563 10:38:49106
55 งวด 7 ประจำปี 25638 พฤษภาคม 2563 12:22:39100
56 งวด 6 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:03:35105
57 งวด 5 ประจำปี 25637 เมษายน 2563 10:02:56105
58 งวด 4 ประจำปี 25636 กุมภาพันธ์ 2563 10:22:54119
59 งวด 3 ประจำปี 256314 มกราคม 2563 10:49:43100
60 งวด 2 ประจำปี 25639 ธันวาคม 2562 16:10:49126
61 งวด 1 ประจำปี 256315 พฤศจิกายน 2562 10:43:27106
62 งวด 12 ประจำปี 256215 พฤศจิกายน 2562 10:42:41109
63 งวด 11 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:08123
64 งวด 10 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:01:03117
65 งวด 9 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:59117
66 งวด 8 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:53135
67 งวด 7 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:47121
68 งวด 6 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:42127
69 งวด 5 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 14:00:02124
70 งวด 4 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:55134
71 งวด 3 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:49144
72 งวด 2 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:16132
73 งวด 1 ประจำปี 256220 กันยายน 2562 13:59:06123
ผลลัพท์ทั้งหมด 73 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ