ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่กลอง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ได้ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 2 แฟ้มคดี รวม 2,639 ซอง ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม23 มีนาคม 25662
2 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 2/2566 เกี่ยวกับเรื่องพิธีการเกี่ยวกับเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน9 มีนาคม 256619
3 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 2 มีนาคม 25665
4 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ 27 กุมภาพันธ์ 256611
5 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/256627 กุมภาพันธ์ 25665
6 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 1/2566 23 กุมภาพันธ์ 25667
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กุมภาพันธ์ 256627
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256615 กุมภาพันธ์ 256611
9 สินค้าต้องห้าม และสินค้าต้องกำกัด10 กุมภาพันธ์ 25668
10 ขั้นตอนการรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 กุมภาพันธ์ 25668
11 'บุหรี่ไฟฟ้า' สินค้าต้องห้าม 10 กุมภาพันธ์ 25668
12 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 25667
13 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท สุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 25664
14 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท วิคตอรี่ 2018 จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 3 กุมภาพันธ์ 25669
15 โครงการพันธมิตรศุลกากร Customs Alliances (CA) ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่2 กุมภาพันธ์ 256621
16 โครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจรและโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง2 กุมภาพันธ์ 256610
17 ผู้แทนบริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด เข้าพบและหารือแนวทางการเลิกดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot:ICD)2 กุมภาพันธ์ 25664
18 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.) ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 25665
19 ร่วมพิธีพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา30 มกราคม 25666
20 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 25663
21 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 256610
22 ด่านศุลกากรแม่กลอง ให้การต้อนรับ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายศศิน ปงรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน24 มกราคม 256610
23 ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา24 มกราคม 256612
24 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร19 มกราคม 25667
25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด หาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด 17 มกราคม 25667
26 เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส16 มกราคม 25664
27 การอนุมัติหลักการการได้สิทธิลดอัตราอากรในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กรณีศึกษาสินค้าผลิตภัณฑ์สุราผสม13 มกราคม 25668
28 การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรเครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่ีองใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า13 มกราคม 25669
29 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา13 มกราคม 256610
30 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น จักรยานและเงินทุนการศึกษา จำนวน 21,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256612 มกราคม 25668
31 ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี)10 มกราคม 25662
32 ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าพบและหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันในการดำเนินการพิธีการทางศุลกากร และด่านฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการพันธ์มิตรศุลกากรประจำด่านศุลกากรแม่กลองให้กับบริษัทรับทราบ 10 มกราคม 25666
33 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต10 มกราคม 256611
34 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม9 มกราคม 25667
35 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 6 มกราคม 25669
36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 5 มกราคม 256610
37 เข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวร 4 มกราคม 25666
38 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมวา จังหวัดสมุทรสงคราม3 มกราคม 256613
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร(บ้านแหลม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 256520
40 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 256528 ธันวาคม 25658
41 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม26 ธันวาคม 25658
42 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 256513
43 ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings)26 ธันวาคม 25658
44 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 25652
45 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 25659
46 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 256517
47 เข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัด20 ธันวาคม 256515
48 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร19 ธันวาคม 256513
49 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 15 ธันวาคม 256515
50 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน ครั้งที่ 1/256614 ธันวาคม 256517
51 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม9 ธันวาคม 256515
52 ด่านศุลกากรแม่กลอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25656 ธันวาคม 256517
53 ด่านศุลกากรแม่กลอง จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 1 ธันวาคม 256512
54 เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 256528 พฤศจิกายน 256518
55 ประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ 4/2565 24 พฤศจิกายน 256515
56 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางตรวจสอบเอกสารผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 23 พฤศจิกายน 256521
57 ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร18 พฤศจิกายน 256521
58 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลองประชุมหารือ รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานพิธีการทางศุลกากร15 พฤศจิกายน 256523
59 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๕14 พฤศจิกายน 256514
60 เยี่ยมและประสานข้อราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม14 พฤศจิกายน 256513
61 นายด่านศุลกากรแม่กลองเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรายงานตัวย้ายมาดำรงตำแหน่ง14 พฤศจิกายน 256521
62 เยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง (บ้านแหลม) จังหวัดเพชรบุรี11 พฤศจิกายน 256544
63 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน8 พฤศจิกายน 256527
64 ด่านศุลกากรแม่กลองให้การต้อนรับ นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ นายด่านศุลกากรแม่กลองคนใหม่7 พฤศจิกายน 256527
65 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 พฤศจิกายน 256519
66 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23 ตุลาคม 256514
67 ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมตรวจสอบโรงงาน/ล้งมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกำกับดูแล ป้องกันการลักลอบการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ21 ตุลาคม 256522
68 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 256516
69 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) 12 ตุลาคม 256511
70 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางการทำงานร่วมกันบริษัท มหาชัย ด๊อกยาร์ด จำกัด และบริษัท มิทส์ดิสิชั่น จำกัด7 ตุลาคม 256524
71 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256623 กันยายน 256540
72 นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ นายด่านศุลกากรแม่กลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ แผ่นจารอักขระยันต์ เงิน ทอง นาค ซึ่งได้รับจากพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม31 สิงหาคม 256530
73 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 256531 สิงหาคม 256523
74 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง17 สิงหาคม 256520
75 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/256516 สิงหาคม 256518
76 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256524
77 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256516
78 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256520
79 ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลแรงงานภาค 7 (หลังใหม่)10 สิงหาคม 256523
80 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256528 กรกฎาคม 256519
81 กลุ่มตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด่านศุลกากรแม่กลอง22 กรกฎาคม 256522
82 นายด่านศุลกากรแม่กลองเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อหารือและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร22 กรกฎาคม 256529
83 ด่านศุลกากรแม่กลองให้การต้อนรับนายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 22 กรกฎาคม 256545
84 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 5 กรกฎาคม 256522
85 คณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประจำพื้นที่ ลงพื้นที่บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)20 มิถุนายน 256537
86 ด่านศุลกากรแม่กลอง เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"20 มิถุนายน 256529
87 ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 256511 เมษายน 256548
88 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day'11 เมษายน 256549
89 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่กลอง 14 กุมภาพันธ์ 256566
90 บทความเผยแพร่ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามกับงานป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร4 กุมภาพันธ์ 256573
91 บทความเผยแพร่ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและงานสืบสวนและปราบปรามในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย3 กุมภาพันธ์ 256568
92 นายกิตติพงษ์ ปัทมากร ผอ. สบศ. บรรยายและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของด่านฯ24 มกราคม 256557
93 ด่านศุลกากรแม่กลองส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลางให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม14 มกราคม 256543
94 ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ?TO BE NUMBER ONE? 29 ธันวาคม 256474
95 นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กรมศุลกากร17 ธันวาคม 256470
96 วันพ่อแห่งชาติ7 ธันวาคม 256468
97 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 2/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล2 พฤศจิกายน 2564188
98 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 3/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล2 พฤศจิกายน 2564150
99 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256415 ตุลาคม 256470
100 ด่านศุลกากรแม่กลองเข้าร่วมกิจกรรม 'โครงการแม่กลองร่วมใจ แยกขยะปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564'29 กันยายน 256495
ผลลัพท์ทั้งหมด 251 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ