ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่กลอง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 256725 เมษายน 256713
2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี9 เมษายน 256716
3 ให้การต้อนรับ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เข้าตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง 3 เมษายน 256726
4 ร่วมงานสมโภชหลักเมือง และทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี 2 เมษายน 256731
5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2 เมษายน 256725
6 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ27 มีนาคม 256742
7 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2567 14 มีนาคม 256749
8 ขั้นตอนการได้รับสิทธิลดอัตราอากรของของที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะอุตสาหกรรมในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร4 มีนาคม 256749
9 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2/256729 กุมภาพันธ์ 256731
10 ด่านศุลกากรแม่กลอง ให้การต้อนรับ นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่กลองคนใหม่28 กุมภาพันธ์ 256730
11 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 256727 กุมภาพันธ์ 256729
12 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567 7 กุมภาพันธ์ 256744
13 เฝ้าทูลละออง พระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ5 กุมภาพันธ์ 256737
14 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1/256730 มกราคม 256744
15 ของอะไรบ้าง ที่ต้องเสียภาษี24 มกราคม 256773
16 ด่านศุลกากรแม่กลอง มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนมและน้ำผลไม้ ให้แก่ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256712 มกราคม 256742
17 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2567 4 มกราคม 256746
18 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 12/2566 28 ธันวาคม 256645
19 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 256628 ธันวาคม 256649
20 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2566 7 ธันวาคม 256646
21 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25666 ธันวาคม 256655
22 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/256629 พฤศจิกายน 256642
23 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 256614 พฤศจิกายน 256660
24 เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสงคราม30 ตุลาคม 256649
25 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/256630 ตุลาคม 256644
26 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 256647
27 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใน ?วันนวมินทรมหาราช? 13 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 256647
28 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 256659
29 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/256626 กันยายน 256659
30 เข้าร่วมประชุม คบจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/256619 กันยายน 256656
31 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชุนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 กันยายน 256657
32 ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบผ้าคลุมผมฮิญาบ และกระเป๋านักเรียนให้แก่ มัสยิดดำรงอิสลาม และโรงเรียนวัดโคกเกตุ 31 สิงหาคม 256667
33 กระบวนการทางศุลกากรของของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ16 สิงหาคม 2566140
34 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 256663
35 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 256673
36 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาวัดบางจะเกร็ง เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 256653
37 เข้าร่วมพิธีมอบเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 115 วัด 24 กรกฎาคม 256662
38 นายด่านศุลกากรแม่กลอง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย)20 กรกฎาคม 256672
39 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2566 20 กรกฎาคม 256661
40 ด่านศุลกากรแม่กลอง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลอง 18 กรกฎาคม 256662
41 ประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ 5/256611 กรกฎาคม 256664
42 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/256629 มิถุนายน 256660
43 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 256626 มิถุนายน 256657
44 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25664 มิถุนายน 256676
45 ร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 256630 พฤษภาคม 256676
46 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 9 พฤษภาคม 256676
47 เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 8 พฤษภาคม 256689
48 จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ราชการ 12 เมษายน 2566104
49 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรนายด่านศุลกากรแม่กลอง11 เมษายน 256683
50 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงสร้างสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 5 เมษายน 256681
51 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 256631 มีนาคม 256679
52 ได้ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 2 แฟ้มคดี รวม 2,639 ซอง ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม23 มีนาคม 256690
53 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 2/2566 เกี่ยวกับเรื่องพิธีการเกี่ยวกับเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน9 มีนาคม 256687
54 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 2 มีนาคม 256672
55 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ 27 กุมภาพันธ์ 256681
56 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/256627 กุมภาพันธ์ 256669
57 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 1/2566 23 กุมภาพันธ์ 256671
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กุมภาพันธ์ 2566133
59 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256615 กุมภาพันธ์ 2566124
60 สินค้าต้องห้าม และสินค้าต้องกำกัด10 กุมภาพันธ์ 2566186
61 ขั้นตอนการรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 กุมภาพันธ์ 2566226
62 'บุหรี่ไฟฟ้า' สินค้าต้องห้าม 10 กุมภาพันธ์ 2566171
63 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 256690
64 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท สุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 256679
65 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท วิคตอรี่ 2018 จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 3 กุมภาพันธ์ 256679
66 โครงการพันธมิตรศุลกากร Customs Alliances (CA) ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่2 กุมภาพันธ์ 2566122
67 ผู้แทนบริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด เข้าพบและหารือแนวทางการเลิกดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot:ICD)2 กุมภาพันธ์ 256687
68 โครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจรและโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง2 กุมภาพันธ์ 256671
69 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.) ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 256677
70 ร่วมพิธีพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา30 มกราคม 256672
71 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 256664
72 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 256685
73 ด่านศุลกากรแม่กลอง ให้การต้อนรับ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายศศิน ปงรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน24 มกราคม 256679
74 ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา24 มกราคม 256677
75 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร19 มกราคม 256673
76 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด หาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด 17 มกราคม 256670
77 เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส16 มกราคม 256681
78 การอนุมัติหลักการการได้สิทธิลดอัตราอากรในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กรณีศึกษาสินค้าผลิตภัณฑ์สุราผสม13 มกราคม 2566129
79 การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรเครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่ีองใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า13 มกราคม 2566107
80 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา13 มกราคม 256685
81 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น จักรยานและเงินทุนการศึกษา จำนวน 21,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256612 มกราคม 256677
82 ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี)10 มกราคม 256684
83 ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าพบและหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันในการดำเนินการพิธีการทางศุลกากร และด่านฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการพันธ์มิตรศุลกากรประจำด่านศุลกากรแม่กลองให้กับบริษัทรับทราบ 10 มกราคม 256682
84 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต10 มกราคม 2566151
85 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม9 มกราคม 256680
86 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 6 มกราคม 256681
87 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 5 มกราคม 256674
88 เข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวร 4 มกราคม 256680
89 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมวา จังหวัดสมุทรสงคราม3 มกราคม 256688
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร(บ้านแหลม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 2565132
91 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 256528 ธันวาคม 256562
92 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม26 ธันวาคม 256571
93 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 256573
94 ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings)26 ธันวาคม 256577
95 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 256588
96 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 256585
97 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 256588
98 เข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัด20 ธันวาคม 2565206
99 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร19 ธันวาคม 256578
100 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 15 ธันวาคม 256592
ผลลัพท์ทั้งหมด 302 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ