ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่กลอง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 25662
2 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/256626 กันยายน 25663
3 เข้าร่วมประชุม คบจ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/256619 กันยายน 25663
4 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชุนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 กันยายน 25663
5 ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบผ้าคลุมผมฮิญาบ และกระเป๋านักเรียนให้แก่ มัสยิดดำรงอิสลาม และโรงเรียนวัดโคกเกตุ 31 สิงหาคม 25665
6 กระบวนการทางศุลกากรของของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ16 สิงหาคม 256619
7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 256612
8 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 256620
9 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาวัดบางจะเกร็ง เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 25668
10 เข้าร่วมพิธีมอบเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 115 วัด 24 กรกฎาคม 256615
11 นายด่านศุลกากรแม่กลอง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย)20 กรกฎาคม 25669
12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2566 20 กรกฎาคม 256613
13 ด่านศุลกากรแม่กลอง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลอง 18 กรกฎาคม 256612
14 ประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ 5/256611 กรกฎาคม 256614
15 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/256629 มิถุนายน 256617
16 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 256626 มิถุนายน 256612
17 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25664 มิถุนายน 256621
18 ร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 256630 พฤษภาคม 256621
19 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 9 พฤษภาคม 256624
20 เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 8 พฤษภาคม 256626
21 จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ราชการ 12 เมษายน 256640
22 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรนายด่านศุลกากรแม่กลอง11 เมษายน 256629
23 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงสร้างสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 5 เมษายน 256630
24 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 256631 มีนาคม 256627
25 ได้ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 2 แฟ้มคดี รวม 2,639 ซอง ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม23 มีนาคม 256636
26 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 2/2566 เกี่ยวกับเรื่องพิธีการเกี่ยวกับเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน9 มีนาคม 256641
27 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 2 มีนาคม 256630
28 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ 27 กุมภาพันธ์ 256633
29 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/256627 กุมภาพันธ์ 256619
30 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ของด่านศุลกากรแม่กลองครั้งที่ 1/2566 23 กุมภาพันธ์ 256627
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กุมภาพันธ์ 256652
32 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร (บ้านแหลม) ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256615 กุมภาพันธ์ 256640
33 สินค้าต้องห้าม และสินค้าต้องกำกัด10 กุมภาพันธ์ 256658
34 ขั้นตอนการรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 กุมภาพันธ์ 256661
35 'บุหรี่ไฟฟ้า' สินค้าต้องห้าม 10 กุมภาพันธ์ 256656
36 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 256628
37 ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ บริษัท สุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตามโครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจร และโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 256623
38 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท วิคตอรี่ 2018 จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 3 กุมภาพันธ์ 256628
39 โครงการพันธมิตรศุลกากร Customs Alliances (CA) ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง เป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่2 กุมภาพันธ์ 256663
40 โครงการด่านศุลกากรแม่กลองสัญจรและโครงการพันธมิตรศุลกากรประจำพื้นที่ด่านศุลกากรแม่กลอง2 กุมภาพันธ์ 256622
41 ผู้แทนบริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด เข้าพบและหารือแนวทางการเลิกดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot:ICD)2 กุมภาพันธ์ 256625
42 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.) ครั้งที่ 1/2566 30 มกราคม 256625
43 ร่วมพิธีพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา30 มกราคม 256621
44 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 256621
45 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/256630 มกราคม 256633
46 ด่านศุลกากรแม่กลอง ให้การต้อนรับ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายศศิน ปงรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน24 มกราคม 256634
47 ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา24 มกราคม 256632
48 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร19 มกราคม 256634
49 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด หาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด 17 มกราคม 256621
50 เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส16 มกราคม 256626
51 การอนุมัติหลักการการได้สิทธิลดอัตราอากรในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กรณีศึกษาสินค้าผลิตภัณฑ์สุราผสม13 มกราคม 256647
52 การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรเครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่ีองใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า13 มกราคม 256639
53 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา13 มกราคม 256629
54 มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น จักรยานและเงินทุนการศึกษา จำนวน 21,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256612 มกราคม 256627
55 ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี)10 มกราคม 256624
56 ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าพบและหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันในการดำเนินการพิธีการทางศุลกากร และด่านฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการพันธ์มิตรศุลกากรประจำด่านศุลกากรแม่กลองให้กับบริษัทรับทราบ 10 มกราคม 256631
57 เข้าตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต10 มกราคม 256643
58 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม9 มกราคม 256630
59 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 6 มกราคม 256630
60 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 5 มกราคม 256630
61 เข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวร 4 มกราคม 256631
62 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมวา จังหวัดสมุทรสงคราม3 มกราคม 256635
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด่านศุลกากร(บ้านแหลม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 256546
64 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 256528 ธันวาคม 256524
65 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม26 ธันวาคม 256526
66 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 256528
67 ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings)26 ธันวาคม 256524
68 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/256526 ธันวาคม 256525
69 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 256530
70 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม23 ธันวาคม 256534
71 เข้าตรวจเยี่ยมคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัด20 ธันวาคม 256564
72 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร19 ธันวาคม 256531
73 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 15 ธันวาคม 256531
74 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน ครั้งที่ 1/256614 ธันวาคม 256558
75 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม9 ธันวาคม 256536
76 ด่านศุลกากรแม่กลอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25656 ธันวาคม 256526
77 ด่านศุลกากรแม่กลอง จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 1 ธันวาคม 256523
78 เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 256528 พฤศจิกายน 256537
79 ประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ 4/2565 24 พฤศจิกายน 256533
80 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางตรวจสอบเอกสารผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 23 พฤศจิกายน 256541
81 ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร18 พฤศจิกายน 256543
82 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลองประชุมหารือ รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานพิธีการทางศุลกากร15 พฤศจิกายน 256549
83 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๕14 พฤศจิกายน 256531
84 เยี่ยมและประสานข้อราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม14 พฤศจิกายน 256529
85 นายด่านศุลกากรแม่กลองเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรายงานตัวย้ายมาดำรงตำแหน่ง14 พฤศจิกายน 256535
86 เยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง (บ้านแหลม) จังหวัดเพชรบุรี11 พฤศจิกายน 2565114
87 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน8 พฤศจิกายน 256543
88 ด่านศุลกากรแม่กลองให้การต้อนรับ นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ นายด่านศุลกากรแม่กลองคนใหม่7 พฤศจิกายน 256542
89 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 พฤศจิกายน 256532
90 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23 ตุลาคม 256525
91 ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมตรวจสอบโรงงาน/ล้งมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกำกับดูแล ป้องกันการลักลอบการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ21 ตุลาคม 256542
92 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 256531
93 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) 12 ตุลาคม 256530
94 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางการทำงานร่วมกันบริษัท มหาชัย ด๊อกยาร์ด จำกัด และบริษัท มิทส์ดิสิชั่น จำกัด7 ตุลาคม 256538
95 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256623 กันยายน 256560
96 นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ นายด่านศุลกากรแม่กลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ แผ่นจารอักขระยันต์ เงิน ทอง นาค ซึ่งได้รับจากพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม31 สิงหาคม 256545
97 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่กลอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 256531 สิงหาคม 256539
98 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง17 สิงหาคม 256533
99 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/256516 สิงหาคม 256528
100 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256543
ผลลัพท์ทั้งหมด 275 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ