ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 138 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,250 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

แฟ้มภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ

ข่าวด่านศุลกากรแม่กลอง

2 พฤศจิกายน 2564
ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 2/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล
2 พฤศจิกายน 2564
ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 3/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล
5 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565
20 มิถุนายน 2565
ด่านศุลกากรแม่กลอง เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"
20 มิถุนายน 2565
คณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประจำพื้นที่ ลงพื้นที่บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
11 เมษายน 2565
ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day'
11 เมษายน 2565
ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่กลอง
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ